Головний редактор:

Завязкіна Наталія Володимирівна (Natalia Zaviazkina), доктор психологічних наук, доцент, перший проректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії, Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5565-8959

Е-mail: nmuz@ukr.net

Члени редакційної колегії:

Бурлака Віктор (Viktor Burlaka),  PhD, асистент професора університету Уейна, Детроіт, США

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0204-6454

Е-mail: gs4906@wayne.edu

Брюховецька Олександра (Brukhovetska Oleksandra), доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4884-2878

Е-mail: ciparisab011@gmail.com

 

Виноградов Олександр Геннадійович (Оlexander Vinogradov), кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1250-3863

Е-mail: a.g.vinogradov@knu.ua

 

Дворяк Сергій Васильович (Sergii Dvoriak), доктор медичних наук, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, головний дослідник Українського інституту політики громадського здоров’я, Київ, Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0032-5417

Е-mail: dvoryak@uiphp.org.ua

 

Карачевський Андрій Борисович (Andriy Karachevskyy), кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4610-4887

Е-mail: karachevskyy@gmail.com

Клочко Алла Олексіївна (Alla Klochko), кандидат педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник наукового центру дистанційного навчання, національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6631-2638

E-mail: klochko_alla@ukr.net

Маркопулос Георгій (Georgios Markopoulos), Phd, старший викладач психології університету Бат Спа, Бат, Англія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7700-7003

Е-mail: g.markopoulos@bathspa.ac.uk

 Пилягіна Галина Яківна (Galyna Pyliagina), доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ Україна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0169-1256

Е-mail: gpil.doctor@gmail.com

Координатор:

Карамушка Тарас Вікторович (Taras Karamushka), кандидат психологічних наук

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4813-8327

Е-mail: tkarama90@gmail.com